Притча за маслината, смокинята, лозата, тръна и дърветата

Притча за маслината, смокинята, лозата, тръна и дърветата

А когато съобщиха за това на Йотам, той отиде и застана на върха на хълма Гаризин и извика силно: Послушайте ме, сихемски мъже, за да ви послуша и Бог. Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее над тях, и предложили на маслината: Царувай над нас. Но маслината им отговорила: Да оставя ли маслото си, чрез което отдавам почит на Бога и на човека, за да отида да се развявам над дърветата? Тогава дърветата казали на смокинята: Ела ти и царувай над нас. Но смокинята им отговорила: Да оставя ли сладостта си и хубавия си плод, за да ида да се развявам над дърветата? После дърветата се обърнали към лозата: Ела ти и царувай над нас. Но лозата им отговорила: Да оставя ли виното, което весели Бога и хората, за да ида да се развявам над дърветата? После всички дървета казали на тръна: Ела ти и царувай над нас. А трънът отвърнал на дърветата: Ако наистина ме помазвате за цар над вас, елате, подслонете се под сянката ми; ако ли не, нека излезе огън от тръна и изгори ливанските кедри. И така, праведно и справедливо ли постъпихте, като направихте Авимелех цар? Добре ли се отнесохте към Йероваал и към дома му така, както би съответствало на доброто, което той направи? Защото баща ми воюва за вас, изложи на опасност живота си и ви избави от ръката на Мадиам. А днес вие въстанахте против бащиния ми дом, изклахте върху един камък синовете му, седемдесет мъже, и поставихте Авимелех, син на слугинята му, за цар на мъжете на Сихем само защото ви е брат. Затова, ако днес постъпихте праведно и справедливо с Йероваал и дома му, то радвайте се на Авимелех и нека се радва и той на вас! Но ако не сте, нека излезе огън от Авимелех и да изгори сихемските мъже и дома на Мило; и нека излезе огън от сихемските мъже и от дома на Мило и да изгори Авимелех! Тогава Йотам избяга и отиде да живее във Вир, където и остана поради страх от брат си Авимелех. И Авимелех управлява Израил три години. А Бог прати зъл дух между Авимелех и сихемските мъже и те престанаха да му бъдат верни, за да дойде по този начин наказание за насилието над седемдесетте Йероваалови синове върху Авимелех, техния брат, който ги изкла. Също за да бъде кръвта им върху него и върху сихемските мъже, които му помогнаха да изколи братята си.

Съдии 9:7-24