Нашият Утешител

Нашият Утешител

Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му бе простено; защото взе от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове. Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши; кривите места ще станат прави и неравните места – поле; и славата Господня ще се яви и всички твари заедно ще я видят; защото устата Господни изговориха това. Глас на един, който казва: Прогласи! И бе отговорено: Какво да проглася? – Всяка твар е трева и цялата ѝ слава е като полския цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господне духа върху него; наистина народът е трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довека. Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина; ти, който носиш благи вести на Йерусалим, издигни силно гласа си; издигни го, не бой се, кажи на Юдейските градове: Ето вашия Бог! Ето, Господ Йехова ще дойде със сила и мишцата Му ще владее за него; ето, наградата Му е с него и въздаянието Му – пред него. Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.

Исая 40:1-11

Снимки от богослужението – тук.