Неблагонадеждният ученик

Неблагонадеждният ученик

И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падан-арам и го благослови. Бог му каза: Името ти наистина е Яков; но няма да се наричаш вече Яков, а Израил ще ти бъде името. И го наименува Израил. Бог му каза още: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи ще произлязат от теб и царе ще излязат от чреслата ти; и земята, която дадох на Авраам и Исаак, на тебе ще я дам; и на потомството ти след тебе ще дам земята. Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори. И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб; и принесе възлияние на него и го поля с масло. Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Ветил.

Битие 35:9-15