Символизмът на Храма

Символизмът на Храма

Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

3 Царе 8:27

Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си.

Йоан 2:19-21

Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.

1 Кор. 3:16-17