Раждането и надеждата

Раждането и надеждата

Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще се поругае над тях. Тогава ще им продума в гнева Си и в тежкото Си негодувание ще ги смути, като ще каже: Но Аз поставих Царя Си на Сион, святия Мой хълм. Аз ще изявя постановлението; Господ Ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги строшиш като глинен съд. И така, сега се вразумете, о, царе; научете се, земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте Избраника, за да не се разгневи и да погинете в пътя; защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

Псалом 2:1–12

Снимки от богослужението – тук.