Видението за Отрасъла

Видението за Отрасъла

Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще доведа Слугата Си, Отрасъла. Защото ето камъка, Който положих пред Исус, на този единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден.

Захария 3:8-9

И Господнето слово дойде към мен и каза: От върналите се от плен, т. е. от Халдея, от Товия и от Йедайя, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син, където дойдоха от Вавилон. Да! Вземи от тях сребро и злато, направи корони и ги положи на главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син; и му говори: Така говори Господ на Силите, Който казва: Ето мъжа, чието име е Отрасъл; той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Да! Той ще построи храма Господен; и като приеме славата, ще седне на престола си като управител; ще бъде и свещеник на престола си; и съвещание за установяване на мир ще има между двамата.

Захария 6:9-13

Снимки от богослужението – тук.