Какъв е Бог?

Какъв е Бог?

Славете Господа, защото е благ,защото милостта Му трае довека; славете Бога на боговете,защото милостта Му трае довека. Славете Господа на господарите,защото милостта Му трае довека. Който Един върши велики чудеса, защото милостта Му трае довека; Който с мъдрост направи небесата, защото милостта Му трае довека; Който простря земята върху водите,защото милостта Му трае довека; Който направи големи светила, защото милостта Му трае довека; слънцето – за да владее деня; защото милостта Му трае довека; луната и звездите – за да владеят нощта, защото милостта Му трае довека; Който порази египтяните в първородните им, защото милостта Му трае довека; и изведе Израил изсред тях, защото милостта Му трае довека; с мощна ръка и с издигната мишца, защото милостта Му трае довека; Който раздели Червеното море на две части, защото милостта Му трае довека; и преведе Израил през него, защото милостта Му трае довека; Който повали фараона и множеството му в Червеното море, защото милостта Му трае довека; Който преведе народа Си през пустинята, защото милостта Му трае довека; Който порази велики царе, защото милостта Му трае довека; и изби прочути царе, защото милостта Му трае довека: аморейския цар Сион, защото милостта Му трае довека; и васанския цар Ог, защото милостта Му трае довека; и даде земята им в наследство, защото милостта Му трае довека, в наследство на слугата Си Израил, защото милостта Му трае довека, Който си спомни за нас в унижението ни, защото милостта Му трае довека; и ни избави от противниците ни, защото милостта Му трае довека; Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека; славете небесния Бог, защото милостта Му трае довека.

Псалм 136