Радостта в Господа

Радостта в Господа

Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

Послание до филипяните 4:4

Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам и ще се радвам.

Послание до филипяните 1:18

Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам. Подобно и вие се радвайте, и с мене заедно се радвайте.

Послание до филипяните 2:17-18

Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

Послание до филипяните 3:1

Защото за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка.

Послание до филипяните 1:21

Разгледайте снимки от службата тук.