Мисли Навреме!

Мисли Навреме!

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се събраха на съвет и решиха да убият Исус. И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат. Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: Нас какво ни засяга това? Ти му мисли.

И така, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна – Варава ли или Исус, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист Го предаваха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този праведник; защото нощес се измъчих много насън заради Него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус да предаде на смърт. Управителят ги попита: Кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха: Варава. Пилат им каза: Тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха: Нека бъде разпънат! А той каза: Че какво зло е сторил? А те още по-силно закрещяха: Разпъни Го! И така Пилат, като видя, че никак не помага, а, напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този праведник; вие му мислете. А целият народ отговори: Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни. Тогава им пусна Варава; а Исус бичува и Го предаде на разпятие.

Матей 27:1-4, 17-26

Снимки от богослужението – тук.