Веднъж спасен, завинаги спасен?

Веднъж спасен, завинаги спасен?

Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Моисей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),  пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повали с мор в пустинята. А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаваха. Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: „Народът седна да яде и да пие и стана да играе.“ Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена. Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

1 Коринтяни 10:1-13