Скъсила ли се е Господнята ръка?

Скъсила ли се е Господнята ръка?

А Господ каза на Мойсей: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш дали ще се сбъдне към тебе словото Ми или не.

Числа 11:23

Ето, ръката на Господа не се е скъсила, че да не може да спасява,
нито ухото Му е оглушало, че да не може да чува.

Исая 59:1

Снимки от богослужението – тук (автор: Влади Боянов)