Казвам се Легион

Казвам се Легион

И така минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като слезе от лодката, в същия миг от гробищата излезе насреща Му един човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига; защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни. А като видя Исус отдалеч, завтече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото Исус му казваше: Излез от човека, душе нечисти!) А Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там, на хълма, пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молиха: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. А онези, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха онзи, който преди беше обладан от бесове, в когото беше легионът, да седи облечен и с ума си; и се изпълниха със страх. А онези, които бяха видели, им разказваха за станалото с обладания от бесовете и за свинете. И те започнаха да Му се молят да си отиде от техните предели. И когато влизаше в лодката, този, който преди беше обладан от бесове, Му се молеше да бъде заедно с Него. Той обаче не му позволи, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какво е направил Господ за теб и как се смили над теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в Десетоградие какви неща направи с него Исус; и всички се чудеха.

Евангелие от Марк 5:1-20