Послание – декември, 2022 г.

Послание – декември, 2022 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ПРАЗНИК НА ЗАВРЪЩАНЕТО У ДОМА

Един от символите, който отразява емоциите на Рождествения празник повече от другите, е символа на дома. Важно е да празнуваш Рождество Христово заедно с цялото си семейство. Когато домът е това място, което Бог е определил да бъде, тогава изпитваме удобство, радост, сигурност, приемане, смях и любов. Домът е там, където ние принадлежим един на друг.

Но домът, за който говорим, не е само временния дом на земята, но също и вечния дом на небето. Рождество е празник, защото Исус напусна Своя небесен дом и дойде на земята да ни спаси от греховете; така че, когато ние напуснем тази земя, да отидем завинаги в небесния дом при Него.

Ние знаем историята на Блудния син (Лука 15). Той напусна дома и отиде в света на греха, където пропиля всичко, което му бе дадено от щедрия баща. Но когато дойде на себе си, той се завърна у дома, където му е мястото. Това бе за него истинско Рождество – празник за него и за очакващия завръщането му любящ Баща.

Рождество е празник, в който ние се радваме за неизказания дар, който получихме от Бога (2 Кор. 9:15). Но също и празник, в който Бог се радва за всяко наше завръщане при Него. Ръцете на Бога все още са разтворени в очакване мнозина да се завърнат. Рождество Христово доказва, че Бог провежда Своя спасителен план въпреки всички обстоятелства в света – както преди 20 века, така и в днешната размирна и несигурна обстановка. Нека Му се доверим напълно и да се завърнем при Него!

п-р Благовест Николов