Послание – юли и август 2022 г.

Послание – юли и август 2022 г.

ВЕРЕН ЛИ Е СЛУХЪТ?

Тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти.

2 Летописи 9:6

Приятели, знаете колко слухове се разнасят днес в обществото за този или онзи политик, за тази или онази известна личност. Повечето от тях са неверни, непроверени, но пък стигат до невероятно много хора чрез т.н. „жълти“ вестници или електронни медии. От това се объркват много хора и така разделението на обществото е такова, каквото го виждаме днес.

            Но знаете ли, че има и слухове, които не само са верни, но и носят позитивен заряд? Слухове, които отразяват успеха, основан на Божието благоволение и благословение.

            Достигна слух до Савската царица, че цар Соломон се прочува с невероятната си мъдрост, с изграждането на величествен храм на Йехова и целия ред в страната си. Тя пристигна с голяма свита и с подаръци в Ерусалим, опита царя с всички трудни въпроси, на които нямаше отговор, и … не остана дух в нея (2 Лет.9:4б).

            Тогава тя обяви: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. Аз не вярвах на думите им, докато не дойдох и не видях с очите си; ти надминаваш слуха, който бях чула (2 Лет.9:5-6).

            Приятели, дали слухът за промяната, която е настъпила във вашето сърце вследствие на вярата ви в Исус Христос достига до хората около вас? Знаят ли те, че в Исус има повече от Соломон? (Матей 12:42)

Какво е свидетелството ни в един свят на негативните и заблуждаващи послания? Верен ли е слухът, че Бог е извършил чудесни неща във вашия живот? Това ще се провери – и нека да бъде за обща полза!                                                                                         

п-р Благовест Николов