Послание – ноември, 2022 г.

Послание – ноември, 2022 г.

Откъде идва промяната?

Почитай баща си и майка си, както ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда, за да се продължат дните ти и да ти бъде добре в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.

Второзаконие 5: 16

Няма да сбъркаме, ако кажем, че обществото ни страда. Не само материално, не само финансово, но най-вече духовно и морално. Страда от липса на ценности. Всички говорим за „национален интерес“, за „европейски ценности“, но какво значат тези понятия не е много ясно. Откъде идва объркването, също!

В своите наставления към еврейския народ, Мойсей дава ключът за целебното действие на тези „болежки“. Всичко започва от семейството. Ние много добре познаваме тази заповед и я разглеждаме като императив, който все не можем да изпълним. Но тя е повик не само към едно поколение. Тя е призив към поколения наред. За да могат децата да почитат родителите си, те следва да са видели такава почит у самите тях. Библията ни показва, че имаме най-силно общество тогава, когато имаме силно семейство. Тогава, когато поколения наред знаят в Кого вярват и учат децата си прилежно на Неговото Слово.

Тук се крият проблемите на обществото ни. Няма да ни помогне нито вероучението в училищата, нито политиците в парламента. Ще ни помогне само Божието слово, което ни напътства, че от поколение на поколение сме длъжни да учим децата си на истините за Бога, за Неговото спасение чрез Господ Исус Христос и за идването Му отново. А за да постигнем това, самите ние трябва да вярваме в онова, което Той разкрива в Библията и в проповедта на Църквата. Вярваме ли?

          п-р Станислав Алексиев