Послание – Ноември 2021 г.

Послание – Ноември 2021 г.

И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови... (Бит. 1:27)

Този текст от първата книга на Библията стои като крайъгълен камък в основата на юдео-християнските ценности и на християнското учение за човека и семейството. Все още в България този принцип се защитава от всички вероизповедания и дори на конституционно равнище. За съжаление в света се разпространява нов тип псевдо-хуманистична идеология. Става въпрос за опити на налагане в общото европейско законодателство на норми, които задължават приемането на еднополовите бракове.

Разбира се това не е единственият проблем на културата, в която съществува съвременното семейство. Пандемията от Ковид-19, настъпила преди една година, създава предпоставки за конфликти и отчуждение между съпрузи, провокира увеличаване на случаи на семейно насилие,  затваря деца и възрастни в условия на социална изолация, източва материалните и психологически ресурси на семейния съюз. А безотговорното пренебрегване  на  заразата – „на вяра“ – никак не решава проблема.

В същото време „пандемията“ на разтрогнатите бракове отдавна съсипва устойчивостта на обществото и дори на църквите ни. Като библейски християни, ние не приемаме и широкото разпространение на т.нар. „съжителство без брак“, което означава съжителство, основано на „вратички за измъкване“, подмолен страх и несигурност.

През месец ноември в България честваме Деня на будителите, както и Деня на християнското семейство. Това е добър повод да отговаряме (но с кротост и страхопочитание!) на всеки, който ни пита за нашата надежда (1 Пет. 3:15) и в същото време да предупреждаваме за опасността от грехове, „които лежат пред вратата“ на нашите домове и рушат нашето общество. Нека се молим настойчиво за тези, които управляват света, да имат ясен поглед за моралните последствия от политическите си действия, в границите на властта, която им е дадена. Нека бъдем трезвени и будни, и да се противопоставяме на всичко, което принизява християнското благочестие и достойнствата на нашата вяра.       

Пастир Данаил Игнатов