Послание – септември 2021 г.

Послание – септември 2021 г.

Ученици

Учениците започват новата учебна година и това предизвиква всякакви вълнения както у тях, така и у възрастните. Дали ще бъдат „присъствено“ в класните стаи или „онлайн“ от вкъщи? Това са различни форми на обучение, наложени от развитието на епидемията, но целта е една: ученикът да получи качествено образование.

Християнинът е Христов ученик, който не престава да се учи и в своето обучение има на разположение най-ценната библиотека, наречена Библия. Днес имаме привилегията да разполагаме с нея на съвременен език и тя да стане наш учебник и наше ръководство за достоен и благословен живот. И с това напомняме, че тази година се навършват 150 години от издаването на т.н. Цариградска или Протестантска Библия.

На една конференция за религиозното възпитание преди няколко години един от лекторите застъпи тезата, че заради липсата на религиозно възпитание в училище „расте едно осакатено поколение”. Той припомни значението на думите „образование“ и „възпитание“, като възпитание идва от старобългарската дума „питание” или храна и представката „въз”, която означава „над” или „храна отгоре” – тоест „духовна храна”, а образование – от „образ” – Божий образ, която е човешката душа. Когато няма „религиозно нравствено възпитание”, както се изразяват на конференцията, човек помрачава Божия образ. Наистина, когато липсва библейската просвета и духовното обновление, човекът е изгубен и следва крах на всяко ниво. Не наблюдаваме ли това у нас днес?

Използвам случаят да ви предизвикам и насърча да се „образоваме“ и „възпитаваме“ според оригиналния смисъл на тези понятия. Нека бъдем ученици, които изпитват вълнение пред писаното свято Божие слово, Библията!

                                                                                                   п-р Б. Николов