Поощрение в Господните пътища

Поощрение в Господните пътища

А вместо Аса се възцари синът му Йосафат, който се засили против Израил; защото разположи военни сили във всички укрепени градове на Юдея и постави гарнизони в Юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел. И Господ беше с Йосафат, понеже той ходѝ в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите, а потърси Бога на бащите си и в Неговите заповеди ходѝ, а не по делата на Израил. Затова Господ утвърди царството в ръката му; и цяла Юдея даде подаръци на Йосафат; така той придоби богатство и голяма слава. При това, като се поощри сърцето му в Господните пътища, той премахна от Юдея високите места и ашерите. Също в третата година от царуването си прати първенците си Венхаил, Авдий, Захария, Натанаил и Михайя да поучават в Юдейските градове, и с тях левитите Семая, Натания, Зевадия, Асаил, Семирамот, Йонатан, Адония, Товия и Товадония, левитите и заедно с тях свещениците Елисама и Йорам. И те поучаваха в Юдея, като имаха със себе си книгата на Господния закон; и обикаляха всички Юдейски градове и поучаваха народа. И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея и не воюваха против Йосафат. Някои от филистимците също донесоха подаръци на Йосафат и сребро като данък; арабите още му докараха стада: седем хиляди и седемстотин овена и седем хиляди и седемстотин козлела. Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много; и съгради в Юдея крепости и житници-градове. И имаше много работи в Юдейските градове и военни мъже, силни и храбри, в Йерусалим.

2 Летописи 17:1-13