Ел Рои – Бог, Който вижда

Ел Рои – Бог, Който вижда

Тогава Агар даде на Господа, Който ѝ говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда; защото каза: Нали аз видях тук Онзи, Който ме вижда?

Битие 16:13