70 г. съдебни процеси срещу пастирите

70 г. съдебни процеси срещу пастирите

Възпоменателна служба

Организатор: Обединени евангелски църкви (ОЕЦ)

Проповед: п-р Румен Борджиев

Водещи: п-р Теодор Опренов и п-р Благовест Николов