Христови приятели

Христови приятели

Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.  Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна. Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си. Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам: да се любите един друг.

Йоан 15:9-17

Снимки от богослужението – тук (автор: Влади Боянов)