Наследството, което ми се падна

Наследството, което ми се падна

Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мене делът падна на приятни места. Да! Получих прекрасно наследство.

Псалм 16:5-6

Снимки от богослужението – тук.