Има ли нещо трудно за Мене?

Има ли нещо трудно за Мене?

Словото, което дойде към Йеремия от Господа в десетата година на Юдейския цар Седекия, която година беше осемнадесетата на Навуходоносор. По това време войската на вавилонския цар обсаждаше Йерусалим; а пророк Йеремия беше затворен в двора на стражата, която беше в двореца на Юдейския цар.

Еремия 32:1-2

И така, чичовият ми син Анамеил дойде при мене в двора на стражата, според Господнето слово, и ми каза: Купи, моля, нивата ми, която е в Анатот във Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото да я наследиш и на тебе – правото да я откупиш; купи я за себе си. Тогава познах, че това  предложение  беше  Господне слово. И купих нивата, която е в Анатот, от чичовия ми син Анамеил и му претеглих парите, седемнадесет сикъла сребро. След като написах записа и ударих печата, повиках свидетели и претеглих среброто във везните. Тогава взех записа за покупката – както запечатания, съдържащ споразуменията и условията, така и отворения; и предадох записа за покупката на Варух, син на Нирия, Маасиевия син, пред чичовия ми син Анамеил и пред свидетелите, които подписаха записа за покупката, пред всички юдеи, които седяха в двора на стражата.

Еремия 32:8-12

А след като предадох записа за покупката на Варух, Нириевия син, се помолих на Господа: О, Господи  Йехова; ето, Ти си създал небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо трудно за Тебе, Който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на децата им след тях; великият, могъщественият Бог, Господ на Силите е името Му, велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му.

Еремия 32:16-19

А въпреки това, Господи Боже, Ти ми каза: Купи си нивата с пари и повикай свидетели; при все че градът е предаден в ръката на халдейците. Тогава Господнето слово дойде към Йеремия и каза: Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо трудно за Мене? Затова така казва Господ: Ето, ще предам този град в ръката на халдейците и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и той ще го превземе. И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и като запалят този град, ще го изгорят заедно с къщите, върху чиито покриви кадеха на Ваал и правеха възлияния на други богове, и Ме разгневяваха. Защото израилтяните и юдеите са извършвали само това, което беше зло пред Мен, от младостта си; защото израилтяните не правеха друго освен да Ме разгневяват с делата на ръцете си, казва Господ.

Еремия 32:25-30

И така, сега така казва Господ, Израилевият Бог, за този град, за който вие казвате: Ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар с меч, глад и мор: Ето, ще ги събера от всички страни, където ги бях изгонил в гнева Си, в яростта Си и в голямото Си негодувание; и като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност; и те ще Ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог; и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от Мене винаги – за тяхно добро и за доброто на децата им след тях; и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпят от Мене; дори ще се радвам над тях да им правя добро и ще ги насадя с вярност в тази земя, с цялото Си сърце и с цялата Си душа. Защото така казва Господ: Както докарах върху този народ цялото това голямо зло, така ще докарам върху тях и цялото добро, което съм им обещал. Ще се купуват ниви в тази земя, за която казвате: Пуста е без човек или животно; предадена е в ръката на халдейците. Ще купуват ниви с пари и като подписват записи и ги запечатват, ще повикват свидетели във Вениаминовата земя и в йерусалимските околности, в Юдовите градове и в планинските градове, в полските градове и в южните градове; защото ще ги върна от плена им, казва Господ.

Еремия 32:36-44

При това Господнето слово дойде към Йеремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата, и каза: Така казва Господ, Който държи тези неща,Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава –Йехова е името Му. Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.

Еремия 33:1-3