Неговите заповеди

Неговите заповеди

И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях; преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите и да се върнат облаците след дъжда; когато стражите на къщата ще треперят и силните мъже ще се прегърбят, и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха, и на онези, които гледат през прозорците, ще се стъмни; когато вратите ще се затворят при пътя, като отслабне гласът на мелницата; и при гласа на птицата ще стане човек и всички звукове на песента ще отслабнат; още когато ще се боят от всичко, което е високо, и ще треперят в пътя; когато бадемът разцъфти и скакалецът натегне, и всяко желание изчезне; защото човек отива във вечния си дом и жалеещите обикалят улиците; преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша или се строши стомната при извора, или се счупи колелото над кладенеца и се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът, всичко е суета. И колкото по-мъдър ставаше проповедникът, толкова повече поучаваше хората на знание; а най-вече измисляше и издирваше, и нареждаше много притчи. Проповедникът се стараеше да намери угодни думи и това, което беше с правота написано, думи на истина. Думите на мъдрите са като остени; и като заковани гвоздеи са думите на събирачите на изреченията, дадени от единия пастир. А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание, че правене на много книги няма край и много четене е труд на плътта. Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.

Снимки от богослужението – тук.