Какво означава да следваме Исус?

Какво означава да следваме Исус?

Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.

Матей 4:19-20

Разгледайте снимки от службата тук.